Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GARE 55


1.    BOEKINGEN

Gare Cinquante-Cinq neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Gare Cinquante-Cinq behoudt zich het recht voor om te allen tijde,  zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren. Na de boeking ontvangt u een bevestiging per e-mail.

2.    KAMERPRIJS

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.
In de prijs van iedere kamer is inbegrepen:
·    6% BTW
·    Een overnachting in de geboekte type kamer
·    Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer
·    Gebruik van het draadloos internet
·    Gratis parking
·    Gratis toegang tot gemeenschappelijke keuken – zithoek
·    Gratis koffie

In de prijs van de kamer is niet inbegrepen:

·    Maaltijden
·    Vergaderfaciliteiten

Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximale aantal personen dat ten minste één nacht in de kamer verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

3.    BETALINGEN

U betaalt bij het boeken van uw verblijf het totale factuurbedrag (kamerprijs, toeristenbelasting, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s).Uw boeking is slechts definitief geldig na ontvangst van uw betaling.

4.    WIJZIGINGSKOSTEN

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Gare Cinquante-Cinq niet verplicht hieraan te voldoen. Het is de vrije keuze van Gare Cinquante-Cinq of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel worden wijzigingen binnen 48 uur voor aankomst niet aanvaard, en leiden bijgevolg tot 100% van het verblijf als kost.


5.    ANNULEREN

1.    Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging kunt u binnen 24 uur, startend vanaf de verzenddatum, afzien van uw boeking.
2.    Bij annulering minder dan 48 uur vóór aanvang van het verblijf, is de 1e nacht van uw verblijf verschuldigd.
3.    Bij annulering binnen de 48 uur voor aanvang van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
4.    Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
5.    Bij elke discrepantie tussen 5.1. en 5.2. primeert 5.3.
De betaling van het bepaalde onder  b en c dient uiterlijk binnen de 7 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Gare Cinquante-Cinq.

6.    VERBLIJFREGLEMENT

Teneinde het verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het verblijf vastgestelde gedragsregels, neergelegd in het verblijfreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar op www.gare55.be.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het verblijf. Indien u toch het verblijf met huisdieren zou betreden zal er dit de onmiddellijke verwijdering uit het verblijf tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Er heerst een rookverbod in het volledige verblijf, de boete voor het niet naleven van dit verbod is €250,00.

Overtreding van de regels kan verwijdering uit het verblijf tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Gare Cinquante-Cinq behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het verblijf kunnen uitgevoerd worden zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

7.    OVERMACHT

Overmacht aan de zijde van Gare Cinquante-Cinq bestaat: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Gare Cinquante-Cinq. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

8.    AANSPRAKELIJKHEID

1.    Gare Cinquante-Cinq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

·    diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het verblijf. Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade en vereffen uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend.
·    het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het verblijf.

2.    De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Gare Cinquante-Cinq en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het verblijf bevinden alsmede
 
van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
3.    Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend.

9.    KLACHTEN

Ondanks alle zorgen van Gare Cinquante-Cinq kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de directie op te nemen, teneinde de directie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 week na vertrek van het verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@gare55.be

10.    FOTO’S EN VIDEO’S

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het verblijf bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Gare Cinquante-Cinq publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Gare Cinquante-Cinq, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.